Daily-Classifieds Banner 728x90
0 0.00 €
  • Your cart is empty

Gebruiksvoorwaarden

Daily-Classifieds Gebruiksvoorwaarden de Service!

We zijn online geclassificeerde reclame website, waartoe ook verschillende e-maildiensten. Dit zijn
onze algemene voorwaarden en bepalingen met betrekking tot hetgebruik van deze website.

1. Acceptatie Van onze Voorwaarden

> 1.1. Met behulp van www.daily-classifieds.com, gaat u akkoord met worden gebonden door deze
bepalingen en voorwaarden (voorwaarden). U ook akkoord met het privacybeleid Daily-Classifieds
en Accepteer cookies van deze site.

> 1.2. Daily-Classifieds kan het bijwerken van de voorwaarden van tijd tot tijd dus controleer
regelmatig op de relevante pagina's. Moet u object aan termijn of voorwaarde, richtsnoer, of latere
wijzigingen in www.daily-classifieds.com dan is het raadzaam de onmiddellijke onbruik van
Daily-Classifieds.


2. Met behulp Van Daily-Classifieds

> 2.1. Overtreden wetten;

> 2.2. Schenden van de regels van de terbeschikkingstelling;

> 2.3. Post bedreigend, beledigend, lasterlijk, obsceen of aanstootgevend materiaal;

> 2.4. Vals of misleidend zijn;

> 2.5. Inbreuk maken op een derde partij recht;

> 2.6. Distribueren of bevat spam, kettingbrieven of piramidesystemen;

> 2.7. Verspreiden van virussen of andere technologieën die schadelijk kunnen zijn voor
Daily-Classifieds of de belangen of eigendom van gebruikers Daily-Classifieds;

> 2.8. Een onredelijke belasting van onze infrastructuur of interfereren met de goede werking van
de Daily-Classifieds;

> 2.9. Kopiëren, wijzigen, of verspreiden van inhoud van een andere persoon zonder hun toestemming;

> 2.10. Gebruiken elke robot spider, scraper of andere geautomatiseerde middelenom toegang
Daily-Classifieds en verzamelen van inhoud voor enig doel zonderonze uitdrukkelijke
schriftelijke toestemming;

> 2.11. Oogsten of anderszins verzamelen van informatie over anderen, met inbegrip van e-mail adressen, zonder hun toestemming;

> 2.12. Passeren door maatregelen gebruikt te voorkomen of beperken van toegang tot
Daily-Classifieds

> 2.13. Neem contact op met iedereen die heeft gevraagd niet te worden gecontacteerd;

> 2.14. Verzamelen van persoonlijke gegevens over andere gebruikers voor commerciële of
onwettige doeleinden;

> 2.15. Gebruik van geautomatiseerde middelen, met inbegrip van spinnen, robots,crawlers,
mijnbouw Gegevenshulpmiddelen, of iets dergelijks te downloaden gegevens uit de Service -
uitzondering wordt gemaakt voor internetzoekmachines (zoals Google) en niet-commerciële openbare archieven (bijvoorbeeld archive.org) die voldoen aan onze robots .txt bestand;

> 2.16. Niet-lokaal of anders irrelevante inhoud plaatsen, herhaaldelijk post dezelfde of soortgelijke inhoud of
anders leggen een onredelijke of onevenredig grote belasting van onze infrastructuur;

> 2.17. Post het hetzelfde item of de dienst in meer dan één categorie ingedeeld offorum, of in
meer dan één metropool; of

> 2.18. Proberen te krijgt onbevoegd toegang tot computersystemen Daily-Classifiedsof zich bezighouden met activiteiten die verstoort, vermindert de kwaliteit van, interfereert met de prestaties
van of schaadt de functionaliteit van de dienst of de website Daily-Classifieds.


3. Verboden Van het Verzenden Van E-mails

> 3.1. Berichten die geen verband met de betrokken advertentie houden

> 3.2. Spam en het verzenden van meerdere identieke boodschappen

> 3.3. Berichten van haat of die bestemd zijn om te beledigen

> 3.4. Berichten verwijzen naar illegaal, racistisch, sektarische, pedofiel praktijken
(deze lijst is niet uitputtend)

4. Gasbedwelming Met Behulp Van Inhoud

U begrijpt dat:

> 4.1. Alle aanbiedingen, berichten, opmerkingen, bestanden, afbeeldingen, foto's, video's en alle
andere materialen "Inhoud" geplaatst, overgedragen via of gekoppeldvanuit Daily-Classifieds,
zijn de verantwoordelijkheid van de persoon van wie dergelijke inhoud afkomstig is.

> 4.2. U bent volledig verantwoordelijk voor alle inhoud die u uploadt, e-mail of anderszins ter beschikking via Daily-Classifieds

> 4.3. Daily-Classifieds heeft geen controle over en is niet verantwoordelijk voor de inhoud
die beschikbaar is via de website. U kan worden blootgesteld aan inhoud die beledigend, onfatsoenlijk,
onnauwkeurige, misleidende of anderszins verwerpelijk is.

> 4.4. De dagelijkse-Classifieds site en inhoud beschikbaar via de website kan linksnaar andere websites, die volledig
losstaan van Daily-Classifieds bevatten. Daily-Classifieds maakt geen vertegenwoordiging
of garantie aangaande de nauwkeurigheid of echtheid van de gegevens in een dergelijke site.
Koppeling naar anderewebsites is geheel op eigen risico.

> 4.5. U beoordeelt en draagt alle risico's verbonden aan het gebruik van deinhoud.

> 4.6. Onder geen omstandigheden wil Daily-Classifieds aansprakelijk zijn voor inhoud of voor enig
verlies of schade van welke aard ook ontstaan als gevolg van het gebruik van de inhoud vermeld, per
e-mail of anderszins via de Service beschikbaar gesteld.

> 4.7. U erkent dat Daily-Classifiedsniet vooraf te controleren of goedkeuren van inhoud,maar die
Daily-Classifieds zal het recht maar niet de verplichting hebben naar eigen goeddunken te weigeren,
te verwijderen of te verplaatsen van de inhoud die beschikbaaris via de dienst, voor het schenden van
de geest van de site of de voorwaarden of om enige andere reden.

5. Schending Beleid

> 5.1. U moet niet het boeken van inhoud die inbreuk maakt op de rechten van derden.
Dit omvat, maar is niet beperkt tot, content die inbreuk op intellectuele eigendomsrechten zoals
auteursrecht, ontwerp maakt
Sign in
Username
Password
Forgot your password? Remind
DMCA.com Protection Status